Panel Mieszkańcaemailemail

PSZOK

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

PSZOK prowadzony przez Gminę Góra Kalwaria mieści się przy ul. Skierniewickiej

w Górze Kalwarii.

 

Czynny przez 6 dni w tygodniu:

Poniedziałek - Piątek w godz. 12:00 - 18:00

Sobota w godz. 10:00 - 18:00

Oddając odpady na PSZOK należy okazać potwierdzenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za ostatni miesiąc.

Rodzaje odpadów komunalnych przyjmowanych do PSZOK:

 

1. Odpady zielone ulegające biodegradacji (trawa, rozdrobnione gałęzie, liście) w workach.

2. Odpady niebezpieczne  (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe i opakowania po nich).

3. Oleje samochodowe max. do 5 litrów jednorazowo.

4. Gabaryty, stoły, szafy, krzesła, sofy, szafki, kanapy, materace, dywany, wózki, rowery.

5. Pojedyncze okna ( szyby należy wybić i wrzucić do pojemnika na szkło).

6. Żarówki.

7. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

8. Zużyte opony z samochodów osobowych.

9. Zabawki.

10. Styropian stanowiący część opakowań  (np. po sprzęcie AGD).

11. Baterie i akumulatory.

12. Popiół w workach.

13. Ponadnormatywne odpady opakowaniowe z papieru i tektury (duże kartony).

14. Odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z drobnych prac domowych na wykończenie których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę lub na wykonanie, których nie jest wymagane zgłoszenie do administracji budowlano –architektonicznej w ilości 1m3 (600kg) na rok na gospodarstwo domowe.

 

Odpady nie przyjmowane na PSZOKu:

a) zmieszane odpady komunalne,

b) odpady budowlane i rozbiórkowe, jeżeli ich ilość lub rodzaj wskazuje, że powstają na nieruchomości niezamieszkałej lub w wyniku budowy, remontu lub rozbiórki budynku lub obiektu na które wymagane jest pozwolenie lub zgłoszenie do organu administracji budowlano – architektonicznej,

c) odpady zawierające azbest, papę, smołę itp.,

d) odpady od osób fizycznych w ilościach wskazujących na pochodzenie z innego źródła niż gospodarstwo domowe,

e) odpady nieprawidłowo zabezpieczone ( płynne, w uszkodzonych opakowaniach, zanieczyszczone).

f) wełna mineralna, styropian budowlany (np. z ocieplenia budynków),

g) części samochodowe.

Zasady Korzystania z PSZOK

Zasady Korzystania z PSZOK

W dniu 07-10-2013r. Burmistrz Miasta i Gminy Góra Kalwaria wydał zarządzenie numer ROA.120.106/2013 ustalające Zasady Korzytsania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów KOmunalnych zlokalizowanego w Górze Kalwarii przy ul. Skierniewickiej