Panel Mieszkańcaemailemail

GOSPODARKA ODPADAMI

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych od 1 stycznia 2018 r.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych od 1 stycznia 2018 r.

 

 

PSZOK od dnia 1 stycznia 2018 r.

PSZOK prowadzony przez Gminę Góra Kalwaria mieści się przy ul. Skierniewickiej w Górze Kalwarii.

 

 

 

PSZOK czynny jest 3 dni w tygodniu, przez cały rok, oprócz świąt i dni ustawowo wolnych od pracy, w dniach:

1) w okresie od początku maja do końca października w poniedziałki, środy i soboty w godzinach 10:00 - 20:00,

w pozostałych miesiącach:

a) w poniedziałki i środy w godzinach od 12:00 do 18:00,

b) w soboty w godzinach od 10:00 do 18:00.

PSZOK przyjmuje odpady komunalne zbierane w sposób selektywny, wytworzone przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Góra Kalwaria.

Właściciel nieruchomości oddając odpady komunalne na PSZOK zobowiązany jest okazać potwierdzenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za ostatni miesiąc.

Rodzaje odpadów komunalnych przyjmowanych na PSZOK:

1. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

2. Odpady niebezpieczne (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe i opakowania po nich),

3. Oleje samochodowe max do 5 litrów jednorazowo,

4. Meble i inne odpady wielkogabarytowe (stoły, szafy, kanapy, materace, dywany, wózki, rowery itp.),

5. Zużyte opony z samochodów osobowych,

6. Odpady ulegające biodegradacji, zawierające odpady zielone (pozostałości z jedzenia, skoszona trawa, liście, rozdrobnione gałęzie itp.),

7. Pojedyncze okna (szyby należy usunąć i umieścić w pojemniku na szkło),

8. Żarówki,

9. Zabawki,

10. Styropian stanowiący część opakowań (np. po sprzęcie AGD),

11. Baterie i akumulatory,

12. Popiół w workach,

13. Papier,

14. Szkło,

15. Metale,

16. Tworzywa sztuczne,

17. Odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne w ilościach: 

a.1m3 na rok w przypadku nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej, w tym szeregowej, grupowej,

b.0,5 m3 na rok, na jeden lokal mieszkalny w przypadku nieruchomości w zabudowie wielolokalowej.

Odpady nie przyjmowane w PSZOK:

1. Zmieszane odpady komunalne,

2. Odpady budowlane i rozbiórkowe, jeżeli ich ilość lub rodzaj wskazuje, że powstają na nieruchomości niezamieszkałej lub w wyniku budowy, remontu lub rozbiórki budynku lub obiektu na które wymagane jest pozwolenie lub zgłoszenie do organu administracji budowlanoarchitektonicznej,

3. Odpady zawierające azbest, papę, smołę itp.,

4. Odpady od osób fizycznych w ilościach wskazujących na pochodzenie z innego źródła niż odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych,

5. Odpady nieprawidłowo zabezpieczone (płynne, w uszkodzonych opakowaniach, zanieczyszczone),

6. Wełna mineralna, styropian budowlany (np. z ocieplenia budynku),

7. Części samochodowe,

8. Karpy drzew.

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na rok 2018

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na rok 2018

Poniżej zamieszczony został harmonogram odbioru odpadów komunalnych na rok 2018.

 

 

 

 

 

UWAGA! 

Góra Kalwaria ul. Baczyńskiego 12-28,

Góra Kalwaria ul.  Chopina F. 2A-D, 4A-D, 6, 6A-D, 8, 8A-C,10, 10A-B, 12A-B,

od 2018 roku zaliczane są do zabudowy szeregowej.

System segregacji odpadów w Gminie Góra Kalwaria od 1 stycznia 2018 r.

System segregacji odpadów w Gminie Góra Kalwaria od 1 stycznia 2018 r.

Nowy system segregaj Odpadów w Gminie Góra Kalwaria od 1 stycznia 2018 r. 

Segregacja bardziej szczegółowa

Segregacja bardziej szczegółowa

Dodatkowe terminy odbioru odpadów zielonych 2017 r.

Dodatkowe terminy odbioru odpadów zielonych 2017 r.

Gmina Góra Kalwaria organizuje dodatkowe odbiory odpadów zielonych.

Szczegółowy harmonogram, po kliknięciu w załącznik.

 

Harmonogram Zbiórki Wielkogabarytów Listopad - Grudzień 2017

Harmonogram Zbiórki Wielkogabarytów Listopad - Grudzień 2017

W dniach od 13.11.2017r. do 01.12.2017r. odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych opon samochodów osobowych z nieruchomości zamieszkałych jednorodzinnych oraz szeregowych. 

Odpady należy wystawić w dniu zgodnym z harmonogramem dla danej nieruchomości do godz. 9.00 przed posesję. 


ŚMIECI „PO NOWEMU” CZYLI NOWE FRAKCJE I NOWE KOLORY WORKÓW/POJEMNIKÓW!

ŚMIECI „PO NOWEMU” CZYLI NOWE FRAKCJE I NOWE KOLORY WORKÓW/POJEMNIKÓW!

 W związku z wejściem w życie 1 lipca 2017r. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29.12.2016r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. z 2017 roku, poz. 19), w Gminie Góra Kalwaria będą obowiązywały nowe zasady segregacji odpadów od dnia 1 stycznia 2018r.

 

 

 

 

Od tej pory odpady będziemy dzielić na następujące frakcje:

  • papier => wrzucany do worka niebieskiego (zabudowa wielorodzinna - do pojemnika niebieskiego),
  • szkło => wrzucane do worka zielonego (zabudowa wielorodzinna - do pojemnika zielonego),
  • metale i tworzywa sztuczne => wrzucane do worka żółtego (zabudowa wielorodzinna - do pojemnika żółtego),
  • odpady ulegające biodegradacji => wrzucane do worka brązowego (zabudowa wielorodzinna - do pojemnika brązowego),
  • popiół => wrzucany do worka czarnego,
  • odpady komunalne => pozostają bez zmian i będą gromadzone w pojemnikach.

Każdy z mieszkańców zostanie wyposażony w nowe worki do końca 2017 r.

 

Nowy system segregowania odpadów komunalnych obowiązuje dla nieruchomości niezamieszkałych (sklepy, szkoły, przedszkola, place zabaw, skwery itp.) od dnia 1 lipca 2017 r.

DZIEŃ ZIEMI 2017

DZIEŃ ZIEMI 2017

W dniu 4 czerwca 2017 r. godz. 10:00-18:00 Fundacja Ośrodka Edukacji Ekologicznej organizuje na Polach Mokotowskich festyn z okazji Światowego Dnia Zimii pod hasłem "W kierunku natury".

Przygotowany został bogaty program, prezentujący ofertę edukacyjną, turystyczną i artystyczną. 

Polecamy szczególnie grę terenową o  bioróżnorodności dlatego bardzo zapraszamy wszystkie dzieci i młodzież.

Zachęcamy również do aktywnego udziału w wielkiej zbiórce elektroodpadów i baterii które można będzie wymienić na  sadzonki i owoce. 

Więcej szczegółów na temat wydarzenia w załączonym pliku oraz poniższych adresach internetowych:

Fanpage Dnia Ziemi -  Dzień Ziemi

https://www.facebook.com/Dzie%C5%84-Ziemi-288056148881/

Wydarzenie Dzień Ziemi 2017 - Dzień Ziemi 2017

https://www.facebook.com/events/1314080145326760HARMONOGRAM ZBIÓRKI WIELKOGABARYTÓW MARZEC 2017

HARMONOGRAM ZBIÓRKI WIELKOGABARYTÓW MARZEC 2017

W dniach od 13.03.2017 r. do 31.03.2017 r. odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych opon samochodów osobowych z nieruchomości zamieszkałych jednorodzinnych oraz szeregowych. 

Odpady należy wystawić w dniu zgodnym z harmonogramem dla danej nieruchomości do godz. 9.00 przed posesję. 

 

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z gminy na rok 2017

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z gminy na rok 2017

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, iż w zakładce Harmonogram i podział gminy dodane zostały harmonogramy odbioru odpadów komunalnych na nowy 2017 rok  w wersji pdf z możliwością pobrania.