Panel Mieszkańcaemailemail

GOSPODARKA ODPADAMI

Dodatkowe terminy odbioru odpadów zielonych 2017 r.

Dodatkowe terminy odbioru odpadów zielonych 2017 r.

Gmina Góra Kalwaria organizuje dodatkowe odbiory odpadów zielonych.

Szczegółowy harmonogram, po kliknięciu w załącznik.

 

Harmonogram Zbiórki Wielkogabarytów Listopad - Grudzień 2017

Harmonogram Zbiórki Wielkogabarytów Listopad - Grudzień 2017

W dniach od 13.11.2017r. do 01.12.2017r. odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych opon samochodów osobowych z nieruchomości zamieszkałych jednorodzinnych oraz szeregowych. 

Odpady należy wystawić w dniu zgodnym z harmonogramem dla danej nieruchomości do godz. 9.00 przed posesję. 


ŚMIECI „PO NOWEMU” CZYLI NOWE FRAKCJE I NOWE KOLORY WORKÓW/POJEMNIKÓW!

ŚMIECI „PO NOWEMU” CZYLI NOWE FRAKCJE I NOWE KOLORY WORKÓW/POJEMNIKÓW!

 W związku z wejściem w życie 1 lipca 2017r. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29.12.2016r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. z 2017 roku, poz. 19), w Gminie Góra Kalwaria będą obowiązywały nowe zasady segregacji odpadów od dnia 1 stycznia 2018r.

 

 

 

 

Od tej pory odpady będziemy dzielić na następujące frakcje:

  • papier => wrzucany do worka niebieskiego (zabudowa wielorodzinna - do pojemnika niebieskiego),
  • szkło => wrzucane do worka zielonego (zabudowa wielorodzinna - do pojemnika zielonego),
  • metale i tworzywa sztuczne => wrzucane do worka żółtego (zabudowa wielorodzinna - do pojemnika żółtego),
  • odpady ulegające biodegradacji => wrzucane do worka brązowego (zabudowa wielorodzinna - do pojemnika brązowego),
  • popiół => wrzucany do worka czarnego,
  • odpady komunalne => pozostają bez zmian i będą gromadzone w pojemnikach.

Każdy z mieszkańców zostanie wyposażony w nowe worki do końca 2017 r.

 

Nowy system segregowania odpadów komunalnych obowiązuje dla nieruchomości niezamieszkałych (sklepy, szkoły, przedszkola, place zabaw, skwery itp.) od dnia 1 lipca 2017 r.

DZIEŃ ZIEMI 2017

DZIEŃ ZIEMI 2017

W dniu 4 czerwca 2017 r. godz. 10:00-18:00 Fundacja Ośrodka Edukacji Ekologicznej organizuje na Polach Mokotowskich festyn z okazji Światowego Dnia Zimii pod hasłem "W kierunku natury".

Przygotowany został bogaty program, prezentujący ofertę edukacyjną, turystyczną i artystyczną. 

Polecamy szczególnie grę terenową o  bioróżnorodności dlatego bardzo zapraszamy wszystkie dzieci i młodzież.

Zachęcamy również do aktywnego udziału w wielkiej zbiórce elektroodpadów i baterii które można będzie wymienić na  sadzonki i owoce. 

Więcej szczegółów na temat wydarzenia w załączonym pliku oraz poniższych adresach internetowych:

Fanpage Dnia Ziemi -  Dzień Ziemi

https://www.facebook.com/Dzie%C5%84-Ziemi-288056148881/

Wydarzenie Dzień Ziemi 2017 - Dzień Ziemi 2017

https://www.facebook.com/events/1314080145326760HARMONOGRAM ZBIÓRKI WIELKOGABARYTÓW MARZEC 2017

HARMONOGRAM ZBIÓRKI WIELKOGABARYTÓW MARZEC 2017

W dniach od 13.03.2017 r. do 31.03.2017 r. odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych opon samochodów osobowych z nieruchomości zamieszkałych jednorodzinnych oraz szeregowych. 

Odpady należy wystawić w dniu zgodnym z harmonogramem dla danej nieruchomości do godz. 9.00 przed posesję. 

 

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z gminy na rok 2017

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z gminy na rok 2017

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, iż w zakładce Harmonogram i podział gminy dodane zostały harmonogramy odbioru odpadów komunalnych na nowy 2017 rok  w wersji pdf z możliwością pobrania.

Dodatkowe terminy odbioru odpadów zielonych 2016 r.

Dodatkowe terminy odbioru odpadów zielonych 2016 r.

Harmonogram Zbiórki Wielkogabarytów listopad - grudzień 2016

Harmonogram Zbiórki Wielkogabarytów listopad - grudzień 2016

W dniach od 14.11.2016r. do 02.12.2016r. odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych opon samochodów osobowych z nieruchomości zamieszkałych jednorodzinnych oraz szeregowych. 

Odpady należy wystawić w dniu zgodnym z harmonogramem dla danej nieruchomości do godz. 9.00 przed posesję. 

Wejście w życie Uchwały Nr XXVI/208/2016 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 02 marca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

Wejście w życie Uchwały Nr XXVI/208/2016 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 02 marca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

Uprzejmie informuję, iż w dniu 21.05.2016 roku weszła w życie Uchwała Nr XXVI/208/2016 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z  dnia 02 marca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

Deklaracje o wysokości opłaty za  gospodarowanie odpadami komunalnymi złożone do dnia wejścia w  życie powyższej uchwały na drukach ustalonych przepisami dotychczas obowiązującymi zachowują ważność.

Deklarację można złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Góra Kalwaria, przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres urzędu, lub drogą elektroniczną za pomocą panelu mieszkańca.

W przypadku składania deklaracji osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego deklarację można pobrać ze strony  www.gorakalwaria.odpadywgminie.com lub w Urzędzie  Miasta i Gminy Góra Kalwaria na biurze obsługi mieszkańców lub w pokoju 107.

W przypadku składania deklaracji za pomocą panelu mieszkańca należy wejść na stronę internetową www.gorakalwaria.odpadywgminie.com Panel dostępny jest pod przyciskiem „złóż deklarację”. Aby uzyskać login i hasło do Panelu Mieszkańca należy zgłosić się do Urzędu Miasta i Gminy Góra Kalwaria .


Więcej informacji można uzyskać pod numerem infolinii odpadowej:

/22/ 727-13-76 czynnej w godzinach pracy urzędu

oraz pod adresem e-mail: reklamacje.odpady@gorakalwaria.pl

Burmistrz Miasta i Gminy
/-/ 
Góra Kalwaria