Panel Mieszkańcaemailemail

ŚMIECI „PO NOWEMU” CZYLI NOWE FRAKCJE I NOWE KOLORY WORKÓW/POJEMNIKÓW!

ŚMIECI „PO NOWEMU” CZYLI NOWE FRAKCJE I NOWE KOLORY WORKÓW/POJEMNIKÓW!

ŚMIECI „PO NOWEMU” CZYLI NOWE FRAKCJE I NOWE KOLORY WORKÓW/POJEMNIKÓW!

 W związku z wejściem w życie 1 lipca 2017r. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29.12.2016r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. z 2017 roku, poz. 19), w Gminie Góra Kalwaria będą obowiązywały nowe zasady segregacji odpadów od dnia 1 stycznia 2018r.

 

 

 

 

Od tej pory odpady będziemy dzielić na następujące frakcje:

  • papier => wrzucany do worka niebieskiego (zabudowa wielorodzinna - do pojemnika niebieskiego),
  • szkło => wrzucane do worka zielonego (zabudowa wielorodzinna - do pojemnika zielonego),
  • metale i tworzywa sztuczne => wrzucane do worka żółtego (zabudowa wielorodzinna - do pojemnika żółtego),
  • odpady ulegające biodegradacji => wrzucane do worka brązowego (zabudowa wielorodzinna - do pojemnika brązowego),
  • popiół => wrzucany do worka czarnego,
  • odpady komunalne => pozostają bez zmian i będą gromadzone w pojemnikach.

Każdy z mieszkańców zostanie wyposażony w nowe worki do końca 2017 r.

 

Nowy system segregowania odpadów komunalnych obowiązuje dla nieruchomości niezamieszkałych (sklepy, szkoły, przedszkola, place zabaw, skwery itp.) od dnia 1 lipca 2017 r.