Informacja dla właścicieli nieruchomości, u których zamieszkali obywatele Ukrainy

Informacja dla właścicieli nieruchomości, u których zamieszkali obywatele Ukrainy

Właściciele nieruchomości, u których zamieszkali obywatele Ukrainy, zobowiązani są do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Przypominamy, że deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, należy złożyć w następujących terminach:

Zwiększoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiścić (zgodnie z kwotą wyliczoną w deklaracji) za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana liczby osób zamieszkujących. Deklarację należy składać zawsze, gdy zmieni się liczba mieszkańców (zwiększenie lub zmniejszenie liczby osób).