System segregacji

System segregacji

 

 


System segregacji odpadów w Gminie Góra Kalwaria od 1 stycznia 2018 r.

ŚMIECI „PO NOWEMU” CZYLI NOWE FRAKCJE I NOWE KOLORY WORKÓW

W związku z wejściem w życie 1 lipca 2017r. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29.12.2016r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. z 2017 roku, poz. 19), w Gminie Góra Kalwaria będą obowiązywały nowe zasady segregacji odpadów od dnia 1 stycznia 2018r.

Każdy z mieszkańców zostanie wyposażony w nowe worki do końca 2017 r. Nowy system segregowania odpadów komunalnych obowiązuje dla nieruchomości niezamieszkałych (sklepy, szkoły, przedszkola, place zabaw, skwery itp.) od dnia 1 lipca 2017 r. System segregacji odpadów w Gminie Góra Kalwaria System segregacji odpadów w Gminie Góra Kalwaria


Od tej pory odpady będziemy dzielić na następujące frakcje:

papier

papier

wrzucany do worka niebieskiego (zabudowa wielolokalowa – do pojemnika niebieskiego),

szkło

szkło

wrzucane do worka zielonego (zabudowa wielolokalowa – do pojemnika zielonego),

metale i tworzywa sztuczne

metale i tworzywa sztuczne

wrzucane do worka żółtego (zabudowa wielolokalowa – do pojemnika żółtego),

odpady ulegające biodegradacji

odpady ulegające biodegradacji

wrzucane do worka brązowego (zabudowa wielolokalowa – do pojemnika brązowego),

popiół

popiół

wrzucany do worka czarnego,

odpady komunalne

odpady komunalne

pozostają bez zmian i będą gromadzone w pojemnikach.


Na skróty