Elektro odpady

Elektro odpady


Co to są elektrośmieci?

Elektrośmieci to zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Są nimi zużyte, przestarzałe lub zepsute pralki, lodówki, komputery, telefony, świetlówki i żarówki energooszczędne, telewizory, sprzęt audio, żelazka, telefony, wiertarki i inne podobne sprzęty zasilane na prąd lub na  baterie.

Wyrzucając elektrośmieci do śmietnika stwarzamy zagrożenie dla środowiska oraz łamiemy prawo, które obowiązuje w Polsce od 21  października 2005 r. (ustawa o ZSEE z 29 lipca 2005 r.).

Segregacja elektrośmieci, odpowiednie przetworzenie i unieszkodliwienie substancji niebezpiecznych chroni środowisko przed zanieczyszczeniem i  skażeniem.

Wykorzystanie odzyskanych surowców do produkcji nowych urządzeń, zdecydowanie zmniejsza stopień wykorzystania zasobów naturalnych oraz przyczynia się do obniżenia kosztów technologicznych.

Elektrośmieci to zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Elektrośmieci zawierają liczne substancje szkodliwe wręcz trujące, które po wydostaniu się z uszkodzonej lodówki, pralki, komputera, świetlówki czy innego urządzenia elektronicznego łatwo przenikają do gleby, wód gruntowych i  powietrza. Powoduje to zanieczyszczenie środowiska naturalnego, oraz stanowi tym samym zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt. 


Zużyty sprzęt elektorniczy i elektryczny można:

pozostawić w punktach sprzedaży sprzętu elektrycznego i elektronicznego, przy zakupie nowego sprzętu tzw. na wymianę;

dostarczyć do Zakładu Przetwarzania Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego „POLBLUME” Zbigniew Miazga, ul. Adamowicza 4, w Górze Kalwarii, od poniedziałku do piątku, w godz. 08.00 -16.00, tel. 531 640 619, 536 204 950

Ponadto zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny może zostać przekazany firmie, z którą mają Państwo zawartą umowę na odbiór odpadów komunalnych.

Na skróty