Złóż reklamację

Złóż reklamację


Złóż reklamację

Szanowni Państwo Urząd Miasta i Gminy Góra Kalwaria informuje, że reklamacje dotyczące nieodebranych odpadów komunalnych należy złożyć w ciągu 24 godzin od dnia wywozu którego dotyczy reklamacja.

Jeżeli 24 godziny po odbiorze wypada w dzień wolny od pracy, reklamacje można złożyć drogą e-mailową lub telefonicznie w następnym dniu roboczym w godzinach pracy Urzędu.

Godziny pracy Urzędu:

Poniedziałek 8:00 – 17:00

Wtorek – Czwartek 8:00 – 16:00

Piątek 8:00 – 15:00


Reklamacje składane e-mailem powinny zawierać:

  • Adres nieruchomości (miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu);
  • Rodzaj niezrealizowanego wywozu (rodzaj odpadu: segregowane, niesegregowane, szkło, zielone/popiół);
  • Datę niezrealizowanego wywozu;
  • Imię i nazwisko mieszkańca;
  • Kontakt telefoniczny;

e-mail: reklamacje.odpady@gorakalwaria.pl;

wyslij reklamację

tel: 22 484 33 33

Na skróty