Nieczystości ciekłe

Nieczystości ciekłe

 

Ścieki komunalne – są to ścieki pochodzące głównie z gospodarstw domowych. Zawierają one zwykle odpady, detergenty i fekalia.

Na skróty