Dolina Środkowej Wisły

Dolina Środkowej Wisły


Dolina Środkowej Wisły

Powierzchnia: 30777.9 ha
Kod obszaru: PLB140004
Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000: obszar specjalnej ochrony ptaków (Dyrektywa Ptasia)

Status obszaru: obszar wyznaczony [Rozporządzeniem Ministra Środowiska]

Opis:

Ostoja znajduje się na Wiśle – ostatniej w większości nieuregulowanej wielkiej rzece w Europie. Ostoja obejmuje odcinek rzeki pomiędzy Dęblinem a  Płockiem. Wisła zachowała tu wyjątkowo naturalny charakter rzeki roztokowej. Na odcinku tym Wisła tworzy liczne wyspy, starorzecza i  boczne kanały. Występują tu zarówno wyspy w formie piaszczystych łach, po dobrze uformowane wyspy porośnięte roślinnością zielną. Wielkie piaszczyste łachy są siedliskiem wielu gatunków mew, rybitw i sieweczek. Największe z wysp są pokryte zaroślami wierzbowymi i topolowymi. Brzegi rzeki wraz z terasą zalewową porastają zarośla wikliny oraz łąki i  pastwiska. Na niektórych odcinakach pozostały tu również fragmenty dawnych lasów łęgowych złożonych z topól i wierzb. Głównym celem powołania ostoi jest występująca tu cenna z europejskiego punktu widzenia awifauna. W Dolinie Środkowej Wisły gniazduje około 50 gatunków ptaków wodno-błotnych. Występują tu co najmniej 23 gatunki ptaków ważne w skali europejskiej. Spośród nich lęgi odbywają tu m.in. mewa czarnogłowa i mewa mała oraz cztery gatunki rybitw m.in. rybitwa białoczelna i rzeczna. Występuje tu również 9 gatunków wpisanych do  Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt m.in. ostrygojad, podgorzałka i  podróżniczek. W okresie zimy występują tu duże koncentracje gągoła i  bielczka. Obszar ma bardzo duże znaczenie jako szlak wędrówkowy dla ptaków migrujących. Spośród roślin cennych w skali Europy rośnie tu  lipiennik Loesela.


GMINY
Płock,
Maciejowice,
Wilga,
Warka,
Gniewoszów,
Kozienice,
Magnuszew,
Sieciechów,
Jabłonna,
Nowy Dwór Mazowiecki,
Czosnów,
Leoncin,
Zakroczym,
Józefów,
Otwock,
Karczew,
Sobienie-Jeziory,
Góra Kalwaria,
Konstancin-Jeziorna,
Bodzanów,
Gąbin,
Mała Wieś,
Słubice,
Słupno,
Wyszogród,
Czerwińsk nad Wisłą,
Brochów,
Iłów,
Młodzieszyn,
Łomianki,
Płock,
Warszawa – Miasto Stołeczne,
Puławy m.,
Dęblin,
Stężyca

Ważne dla Europy gatunki zwierząt (z Zał. II Dyr. siedliskawej i z Zał. I Dyr. Ptasiej, w tym gatunki priorytetowe) oraz Ważne dla Europy gatunki roślin (z Zał. II Dyr. siedliskawej), w tym gatunki priorytetowe:

Na skróty