Baterie

Baterie


Zużyte baterie oddaj do pojemników rozstawionych w szkołach na terenie Gminy, ośrodkach zdrowia oraz Urzędzie !!!

Zużyte baterie oddaj do pojemników rozstawionych w szkołach na terenie Gminy, ośrodkach zdrowia oraz Urzędzie !!!

Powstają one w głównej mierze jako odpad wytwarzany przez gospodarstwa domowe. Baterie i akumulatory małogabarytowe zużywane są także w  budownictwie, energetyce, handlu, łączności, transporcie i usługach serwisowych,  w służbie zdrowia, w siłach zbrojnych i wszelkiego rodzaju  służbach mundurowych, jak również w szkolnictwie oraz w  instytucjach kulturalnych.

Wszyscy ponosimy więc  cząstkę odpowiedzialności za właściwe postępowanie z bateriami po wykorzystaniu zawartej w nich energii.

Od dziś żadna zużyta przez Ciebie bateria nie powinna trafić do kosza na śmieci !

Na skróty