GOSPODARKA ODPADAMI

GOSPODARKA ODPADAMI

Korzystaj z Miejskich Punktów Elektroodpadów

W Górze Kalwarii są już dostępne dwa specjalistyczne pojemniki do zbierania małych elektroodpadów, takich jak: zużyte baterie, żarówki,  opakowania po tonerach atramentowych, telefony komórkowe, ładowarki, drobna elektronika.

(więcej…)

Projekt “lista dobrych praktyk MSWM”

Projekt “lista dobrych praktyk MSWM” są to postulaty dotyczące edukacji ekologiczno-klimatycznej dzieci i młodzieży przygotowane przez Komisję Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Wsi Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego w związku z pogarszającym się stanem środowiska naturalnego oraz klimatu.

Poświąteczny odbiór choinek

Szanowni Państwo!

przypominamy o odbiorze poświątecznych choinek:

Sektor I oraz zabudowa szeregowa: 12 stycznia oraz 13 lutego,

Sektor II: 16 stycznia oraz 16 lutego,

Sektor III A (Baniocha, Łubna, Kąty, Solec, Szymanów): 29 stycznia oraz 27 lutego,

(więcej…)

Ankieta do projektu „Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2030”

Przypominamy, że Zarząd Województwa Mazowieckiego prowadzi prace nad projektem „Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2030” ( w skrócie PGO WM 2030).

(więcej…)

II termin na złożenie dokumentów potwierdzających zawarcie umowy na odbiór odpadów z nieruchomości niezamieszkałych

PRZEDSIĘBIORCO!

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 5a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519), Urząd Miasta i Gminy Góra Kalwaria informuje, iż przystępuje do kontroli przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Góra Kalwaria w zakresie posiadania przez nich aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych.

(więcej…)

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH – zmiana daty

WYŁĄCZNIE Z ZABUDOWY WIELOLOKALOWEJ

 

Aplikacja Sorteusz

Szanowni Mieszkańcy!

Wychodząc naprzeciw potrzebie dostarczenia szybkiej i rzetelnej informacji konsumentom, zainicjowany został projekt aplikacji ekologicznej  Sorteusz.

Występujący w grafice aplikacji, kameleon wyszuka odpowiedni kolor pojemnika dla zeskanowanego po kodzie kreskowym opakowania lub dla wpisanej w wyszukiwarce frazy. Wszystko po to, aby ułatwić segregacje odpadów.

(więcej…)

Informacja dot. 08.03.2023 r.

Szanowni Mieszkańcy,

w dniu 08.03.2023 r. (Wielka Sobota) PSZOK przy ul. Skierniewickiej 6 będzie nieczynny.

Za utrudnienia przepraszamy.

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych wyłącznie z zabudowy wielolokalowej

Odpady należy wystawić w dniu:

  • 6 marca
  • 3 czerwca
  • 8 września
  • 1 grudnia

do godz. 7.00.

(więcej…)

Harmonogram wywozu gabarytów dla zab. jednorodzinnej

Odbiory odbędą się dwa razy w roku.  Odebrane będą: odpady wielkogabarytowe meble, materace, dywany, pierzyny, sprzęt elektryczny oraz elektroniczny AGD i RTV, opony od samochodów osobowych, rowery, zabawki dużych rozmiarów. Odpady inne niż wymienione nie zostaną zabrane.

Zorganizuj zbiórkę elektroodpadów i pozyskaj fundusze na działalność

Przystąp do projektu Eko-profit

Zapraszamy do udziału w programie eko-PROFIT – REcycling. To się opłaca.

W ramach programu ekoPROFIT każdy zgłoszony uczestnik:

  • ekoGospodynie (Koła Gospodyń Wiejskich)
  • ekoREmiza (Ochotnicze Straż Pożarna)
  • ekoDziałkowiec (Rodzinne Ogrody Działkowe)
  • ekoLokator (Spółdzielnie Mieszkaniowe, Wspólnoty Mieszkaniowe) (więcej…)
Informacja dla mieszkańców

Szanowni Mieszkańcy, informujemy, że w sobotę 24.12.2022 roku (Wigilia Bożego Narodzenia) oraz 31.12.2022 roku (Sylwester) PSZOK na ul. Skierniewickiej 6 w Górze Kalwarii będzie nieczynny.

9.12 dodatkowy termin odbioru odpadów z Czerska

Informujemy, że w piątek 9.12, firma REMONDIS będzie zabierała wszystkie odpady, których nie odebrano w Czersku z ulic: Miła, Pogodna, Sadowa. Uprzejmie prosimy, żeby odpady były wystawione w piątek 09.12 do godziny 7:00.”.

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH WYŁĄCZNIE Z ZABUDOWY WIELOLOKALOWEJ

Odpady należy wystawić w dniu 30.11.2022r. do godz. 7.00. Zużyty sprzęt elektryczny oraz elektroniczny AGD i RTV, opony od samochodów osobowych. Odpady wielkogabarytowe  np. łóżka, szafy, kanapy itp., dywany, pierzyny, rowery, duże zabawki. Odpady inne niż wymienione nie zostaną zabrane.

Informacja związana z zamknięciem drogi powiatowej w Kolonii Sobików – odbiór PAPIERU

Szanowni Mieszkańcy, w związku z zamknięciem drogi powiatowej w Kolonii Sobików (część sołectwa Sobików) odbiór frakcji odpadów selektywnych – PAPIER –  przypadający na dzień 16.11.2022 roku nie odbędzie się na zamknięty odcinku drogi. Informujemy, iż kolejny odbiór w/w frakcji odbędzie się 29.12.2022 roku. Selektywnie zebrany papier można również oddać do PSZOK znajdującego się w Górze Kalwarii przy ul. Skierniewickiej 6 (czynny: wtorek, piątek 12:00-19:00 sobota 09:00-19:00).

(więcej…)

UWAGA !!! Informacja o kontroli przedsiębiorców w zakresie gospodarki odpadami

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 5a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297), Urząd Miasta i Gminy Góra Kalwaria informuje, iż przystępuje do kontroli przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie naszej gminy w zakresie posiadania przez nich aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych.

(więcej…)

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABRYTOWYCH

Przedstawiamy harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych. Harmonogram obowiązuje od września do października 2022.

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH WYŁĄCZNIE Z ZABUDOWY WIELOLOKALOWEJ

Odpady należy wystawić w dniu 23.09.2022r. do godz. 7.00. Zużyty sprzęt elektryczny oraz elektroniczny AGD i RTV, opony od samochodów osobowych. Odpady wielkogabarytowe  np. łóżka, szafy, kanapy itp., dywany, pierzyny, rowery, duże zabawki. Odpady inne niż wymienione nie zostaną zabrane.

Ankieta odpady bio

Szanowni Mieszkańcy, w związku ze zmianą rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska (w skrócie MKiŚ) z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie sposobu obliczania poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych (Dz. U. Z 2021 r., poz. 1530) oraz decyzji wykonawczej Komisji (UE) (więcej…)

Informacja dla właścicieli nieruchomości, u których zamieszkali obywatele Ukrainy

Właściciele nieruchomości, u których zamieszkali obywatele Ukrainy, zobowiązani są do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

(więcej…)

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH – HARMONOGRAM 2022 r.

Przedstawiamy harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych. Harmonogram obowiązuje od kwietnia do maja 2022 roku.

Odpady należy wystawić przed posesję do godz. 7:00.

(więcej…)

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH WYŁĄCZNIE Z ZABUDOWY WIELOLOKALOWEJ

Odpady należy wystawić w dniu 11.03.2022r. do godz. 7.00. Zużyty sprzęt elektryczny oraz elektroniczny AGD i RTV, opony od samochodów osobowych. Odpady wielkogabarytowe  np. łóżka, szafy, kanapy itp., dywany, pierzyny, rowery, duże zabawki.

ODBIÓR CHOINEK

Odbiór choinek w 2022 roku odbywał się będzie w następujących terminach:

– dla zabudowy jednorodzinnej oraz szeregowej: w dniach od 17.01-28.01.2022 r.,

– dla zabudowy wielolokalowej: w dniach od 27.01-31.01.2022 r.

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH WYŁĄCZNIE Z ZABUDOWY WIELOLOKALOWEJ

Odpady należy wystawić w dniu 13.12.2021r. do godz. 7.00. Zużyty sprzęt elektryczny oraz elektroniczny AGD i RTV, opony od samochodów osobowych. Odpady wielkogabarytowe  np. łóżka, szafy, kanapy itp., dywany, pierzyny, rowery, duże zabawki.

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH WYŁĄCZNIE Z ZABUDOWY WIELOLOKALOWEJ

Odpady należy wystawić 29 września do godz. 7.00 Zużyty sprzęt elektryczny oraz elektroniczny AGD i RTV, opony od samochodów osobowych. Odpady wielkogabarytowe  np. łóżka, szafy, kanapy itp., dywany, pierzyny, rowery, duże zabawki.

 

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABRYTOWYCH

Przedstawiamy harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych. Harmonogram obowiązuje od września do października 2021.

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH – ZABUDOWA SZEREGOWA

Przedstawiamy harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla zabudowy szeregowej. Harmonogram obowiązuje od czerwca 2021 do marca 2022 roku.

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH – SEKTOR 4b

Przedstawiamy harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla sektora 4b. Harmonogram obowiązuje od czerwca 2021 do marca 2022 roku.

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH – SEKTOR 4a

Przedstawiamy harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla sektora 4a. Harmonogram obowiązuje od czerwca 2021 do marca 2022 roku.

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH – SEKTOR 3b

Przedstawiamy harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla sektora 3b. Harmonogram obowiązuje od czerwca 2021 do marca 2022 roku.

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH – SEKTOR 3a

Przedstawiamy harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla sektora 3a. Harmonogram obowiązuje od czerwca 2021 do marca 2022 roku.

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH – SEKTOR 2

Przedstawiamy harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla sektora 2. Harmonogram obowiązuje od czerwca 2021 do marca 2022 roku.

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH – SEKTOR 1

Przedstawiamy harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla sektora 1. Harmonogram obowiązuje od czerwca 2021 do marca 2022 roku.

Na skróty