GOSPODARKA ODPADAMI

GOSPODARKA ODPADAMI

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABRYTOWYCH

Przedstawiamy harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych. Harmonogram obowiązuje od września do października 2022.

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH WYŁĄCZNIE Z ZABUDOWY WIELOLOKALOWEJ

Odpady należy wystawić w dniu 23.09.2022r. do godz. 7.00. Zużyty sprzęt elektryczny oraz elektroniczny AGD i RTV, opony od samochodów osobowych. Odpady wielkogabarytowe  np. łóżka, szafy, kanapy itp., dywany, pierzyny, rowery, duże zabawki. Odpady inne niż wymienione nie zostaną zabrane.

Ankieta odpady bio

Szanowni Mieszkańcy, w związku ze zmianą rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska (w skrócie MKiŚ) z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie sposobu obliczania poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych (Dz. U. Z 2021 r., poz. 1530) oraz decyzji wykonawczej Komisji (UE) (więcej…)

Informacja dla właścicieli nieruchomości, u których zamieszkali obywatele Ukrainy

Właściciele nieruchomości, u których zamieszkali obywatele Ukrainy, zobowiązani są do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

(więcej…)

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH – HARMONOGRAM 2022 r.

Przedstawiamy harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych. Harmonogram obowiązuje od kwietnia do maja 2022 roku.

Odpady należy wystawić przed posesję do godz. 7:00.

(więcej…)

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH WYŁĄCZNIE Z ZABUDOWY WIELOLOKALOWEJ

Odpady należy wystawić w dniu 11.03.2022r. do godz. 7.00. Zużyty sprzęt elektryczny oraz elektroniczny AGD i RTV, opony od samochodów osobowych. Odpady wielkogabarytowe  np. łóżka, szafy, kanapy itp., dywany, pierzyny, rowery, duże zabawki.

ODBIÓR CHOINEK

Odbiór choinek w 2022 roku odbywał się będzie w następujących terminach:

– dla zabudowy jednorodzinnej oraz szeregowej: w dniach od 17.01-28.01.2022 r.,

– dla zabudowy wielolokalowej: w dniach od 27.01-31.01.2022 r.

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH WYŁĄCZNIE Z ZABUDOWY WIELOLOKALOWEJ

Odpady należy wystawić w dniu 13.12.2021r. do godz. 7.00. Zużyty sprzęt elektryczny oraz elektroniczny AGD i RTV, opony od samochodów osobowych. Odpady wielkogabarytowe  np. łóżka, szafy, kanapy itp., dywany, pierzyny, rowery, duże zabawki.

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH WYŁĄCZNIE Z ZABUDOWY WIELOLOKALOWEJ

Odpady należy wystawić 29 września do godz. 7.00 Zużyty sprzęt elektryczny oraz elektroniczny AGD i RTV, opony od samochodów osobowych. Odpady wielkogabarytowe  np. łóżka, szafy, kanapy itp., dywany, pierzyny, rowery, duże zabawki.

 

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABRYTOWYCH

Przedstawiamy harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych. Harmonogram obowiązuje od września do października 2021.

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH – ZABUDOWA SZEREGOWA

Przedstawiamy harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla zabudowy szeregowej. Harmonogram obowiązuje od czerwca 2021 do marca 2022 roku.

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH – SEKTOR 4b

Przedstawiamy harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla sektora 4b. Harmonogram obowiązuje od czerwca 2021 do marca 2022 roku.

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH – SEKTOR 4a

Przedstawiamy harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla sektora 4a. Harmonogram obowiązuje od czerwca 2021 do marca 2022 roku.

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH – SEKTOR 3b

Przedstawiamy harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla sektora 3b. Harmonogram obowiązuje od czerwca 2021 do marca 2022 roku.

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH – SEKTOR 3a

Przedstawiamy harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla sektora 3a. Harmonogram obowiązuje od czerwca 2021 do marca 2022 roku.

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH – SEKTOR 2

Przedstawiamy harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla sektora 2. Harmonogram obowiązuje od czerwca 2021 do marca 2022 roku.

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH – SEKTOR 1

Przedstawiamy harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla sektora 1. Harmonogram obowiązuje od czerwca 2021 do marca 2022 roku.

Na skróty