Zorganizuj zbiórkę elektroodpadów i pozyskaj fundusze na działalność

Zorganizuj zbiórkę elektroodpadów i pozyskaj fundusze na działalność

Przystąp do projektu Eko-profit

Zapraszamy do udziału w programie eko-PROFIT – REcycling. To się opłaca.

W ramach programu ekoPROFIT każdy zgłoszony uczestnik:

który wyrazi zainteresowanie przystąpieniem do Programu (np. Koło Gospodyń Wiejskich, Ochotnicza Straż Pożarna, ….), weźmie aktywny udział w podnoszeniu świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii i akumulatorów.
Uczestnicy poprzez propagowanie ekologicznych postaw wśród lokalnej społeczności oraz organizację zbiórek zużytego sprzętu oraz baterii i akumulatorów przyczyniają się do właściwego zagospodarowania tych odpadów, ochrony środowiska a dodatkowo uzyskują fundusze na swoją działalność (każdy uczestnik otrzymuje wynagrodzenie za każdy kilogram zebranego sprzętu i baterii). Projekt nie wiąże się z żadnymi zobowiązaniami finansowymi po stronie Gminy ani uczestników.

Co zbieramy?

Elektroodpady, czyli urządzenia, które zasilane były prądem. Także te zasilane bateriami: RTV, AGD, IT, baterie, akumulatory i inne.

Co otrzymuje uczestnik programu za przekazane elektroodpady?

W zamian za zebrane i przekazane w ramach programu elektroodpad, uczestnik otrzyma zgodnie z jego wyborem:
– 0,40 zł za kilogram (czyli 400 zł za tonę)
lub
– 1 punkt w programie partnerskim ZBIERAJ Z REMONDIS (https://www.zbierajzremondis.pl/) , do wymiany na atrakcyjne nagrody rzeczowe i bony, za każde pełne 17,5 kg

Jak odbieramy?

Po zgromadzeniu minimum logistycznego i zgłoszeniu gotowości do przekazania elektroodpadów, zostaną one odebrane przez profesjonalna firmę recyklingową, wskazaną przez nas.

Strefa A – minimum logistyczne wynosi 400 kg, czas realizacji 10 dni roboczych
Strefa B – minimum logistyczne wynosi 2000 kg, czas realizacji 20 dni roboczych

Jak wziąć udział w programie?
Należy wypełnić formularz na stronie eko-profit.pl
Dodatkowo w załączeniu przesyłamy grafikę informacyjną, którą można przekazać do potencjalnych Uczestników i zamieścić na stronie internetowej/portalach społecznościowych celem promocji akcji w Państwa regionie oraz kolejność działań w programie eko-PROFIT

Strona internetowa programu: eko-profit.pl, kontakt: +48 693 340 425, eko-profit@remondis.pl.