Korzystaj z Miejskich Punktów Elektroodpadów

Korzystaj z Miejskich Punktów Elektroodpadów

W Górze Kalwarii są już dostępne dwa specjalistyczne pojemniki do zbierania małych elektroodpadów, takich jak: zużyte baterie, żarówki,  opakowania po tonerach atramentowych, telefony komórkowe, ładowarki, drobna elektronika.

Miejski Punkt Elektroodpadów (MPE) wyposażony jest w 7 tub. Każda z nich posiada osobny otwór wrzutowy oznaczony symbolem na jakie elektroodpady jest przeznaczona. MPE zbudowany jest w taki sposób, aby wrzucane odpady nie zagrażały środowisku: ich konstrukcja zapobiega przedostawaniu się wody do wnętrza, a otwory wrzutowe są specjalnie przystosowane do umieszczania w nich odpowiednich rodzajów odpadów – kształt otworu zapobiega wrzucenie do tuby odpadów innych niż te, na które została ona przeznaczona. Tuba przeznaczona do wrzucania zużytych żarówek wypełniona jest specjalnym materiałem zapobiegającym ich potłuczeniu.

Obecnie w Górze Kalwarii ustawiono 2 pojemniki MPE:

Zachęcamy do korzystania z punktów. Liczymy, że ułatwią one Państwu oddawanie odpadów, które gdyby trafiły do środowiska mogłyby stanowić zagrożenie, a tak zostaną prawidłowo zutylizowane i staną się źródłem surowców wtórnych.