Zbiórka odpadów wielkogabarytowych wyłącznie z zabudowy wielolokalowej

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych wyłącznie z zabudowy wielolokalowej

Odpady należy wystawić w dniu:

do godz. 7.00.

Zużyty sprzęt elektryczny oraz elektroniczny AGD i RTV, opony od samochodów osobowych. Odpady wielkogabarytowe  np. łóżka, szafy, kanapy itp., dywany, pierzyny, rowery, duże zabawki. Odpady inne niż wymienione nie zostaną zabrane.