Ankieta do projektu „Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2030”

Ankieta do projektu „Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2030”

Przypominamy, że Zarząd Województwa Mazowieckiego prowadzi prace nad projektem „Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2030” ( w skrócie PGO WM 2030).

Dla uwzględnienia w projekcie PGO WM 2030 najbardziej aktualnych informacji obrazujących stan gospodarki odpadami w województwie oraz potrzeby inwestycyjne w tym zakresie, Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych UMWM prowadzi ankietyzację. Ankiety mogą wypełnić mieszkańcy województwa mazowieckiego, samorządy gminne i powiatowe, organizacje pozarządowe oraz przedsiębiorcy posiadający instalacje do przetwarzania odpadów na terenie województwa mazowieckiego i inwestorzy planujący budowę, rozbudowę lub modernizację instalacji do przetwarzania odpadów.

Link do ankiety.