ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH WYŁĄCZNIE Z ZABUDOWY WIELOLOKALOWEJ

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH WYŁĄCZNIE Z ZABUDOWY WIELOLOKALOWEJ

Odpady należy wystawić w dniu 23.09.2022r. do godz. 7.00. Zużyty sprzęt elektryczny oraz elektroniczny AGD i RTV, opony od samochodów osobowych. Odpady wielkogabarytowe  np. łóżka, szafy, kanapy itp., dywany, pierzyny, rowery, duże zabawki. Odpady inne niż wymienione nie zostaną zabrane.