Panel Mieszkańcaemailemail

Edukacja Ekologiczna

Segreguj Śmieci.....

Bo warto.... 

Kampania edukacyjna fundacji Chlorofil, organizacji pozarządowej, której celem statutowym jest edukacja ekologiczna. 

Obecna kampania nosi nazwę:

"Segreguj śmieci! Bo warto!" 

"Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi Mazowsza!"


Cudak z odpadów

Cudak z odpadów

W gminnych przedszkolach rozpoczęliśmy realizację projektu edukacyjnego o zagospodarowaniu odpadów ,,Nawet dzieci segregują śmieci”

Projekt jest realizowany w związku z wejściem w życie przepisów zmieniających system gospodarki odpadami.

Organizatorem i głównym sponsorem akcji jest Urząd Miasta i Gminy Góra Kalwaria, Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

Celem projektu jest kształtowanie pozytywnych nawyków w postępowaniu z odpadami wśród najmłodszych mieszkańców gminy, wyrobienie nawyku segregacji odpadów w miejscu ich wytwarzania, pogłębianie wiadomości na temat ekologicznego zagospodarowania odpadów, uświadomienie dzieciom korzyści z powtórnego zagospodarowania odpadów, promowanie Gminy Góra Kalwaria jako gminy czystej, realizującej swoje zadania w zakresie gospodarowania odpadami zgodnie ze znowelizowaną ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

W ramach realizacji projektu przewidzianych jest wiele atrakcyjnych zajęć dla najmłodszych: konkurs plastyczny ,,Moje ulubione drzewo”, konkurs na najciekawszą krzyżówkę ekologiczną dla nauczycielek przedszkoli, konkurs na ,,Cudaka z odpadów”, ekologiczne upominki dla babci i dziadka, konkurs piosenki ekologicznej dla dzieci, zielony korowód na powitanie wiosny z eko-instrumentami, Dzień Eko – Malucha.

Mamy nadzieję, że dzieci będąc świadomymi konsumentami przyczynią się do ochrony środowiska naturalnego.

Gazetka ekologiczna gospodarowanie odpadami.

Gazetka ekologiczna gospodarowanie odpadami.


Konkurs plastyczny "moje drzewo" przeprowadzony w przedszkolach w Gminie Góra Kalwaria

Konkurs plastyczny "moje drzewo" przeprowadzony w przedszkolach w Gminie Góra Kalwaria

Konkurs plastyczny pt: "moje drzewo" przeprowadzony w przedszkolach Gminy Góra Kalwaria.PREZENTACJA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2

Sprzątanie świata Czaplinek

Kilka razy w roku uczniowie SP w Czaplinku sprzątają najbliższą okolicę. Jedną z akcji jest organizowana przez gminę w wrześniu akcja Sprzątania Świata.

Sprzątamy m.innymi teren wzdłuż drogi do Sobikowa, okolice szkoły. Współpracujemy z sołtysem wsi Obręb panią Katarzyną Rewerską organizując wspólnie sprzątanie lasu w okolicy Czaplinka i Obrębu,  wsi Obręb i lasu za Obrębem w stronę Julianowa.

W tej akcji biorą udział uczniowie klasy IV, V, VI wraz z wychowawcami. Na zdjęciach widoczni są uczniowie podczas opisanej akcji.