Panel Mieszkańcaemailemail

Dolina Środkowej Wisły

Dolina Środkowej Wisły

Powierzchnia : 30777.9 ha
Kod obszaru : PLB140004
Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:

obszar specjalnej ochrony ptaków (Dyrektywa Ptasia)

Status obszaru :

obszar wyznaczony [Rozporządzeniem Ministra Środowiska]

Opis :

Ostoja znajduje się na Wiśle - ostatniej w większości nieuregulowanej wielkiej rzece w Europie. Ostoja obejmuje odcinek rzeki pomiędzy Dęblinem a  Płockiem. Wisła zachowała tu wyjątkowo naturalny charakter rzeki roztokowej. Na odcinku tym Wisła tworzy liczne wyspy, starorzecza i  boczne kanały. Występują tu zarówno wyspy w formie piaszczystych łach, po dobrze uformowane wyspy porośnięte roślinnością zielną. Wielkie piaszczyste łachy są siedliskiem wielu gatunków mew, rybitw i sieweczek. Największe z wysp są pokryte zaroślami wierzbowymi i topolowymi. Brzegi rzeki wraz z terasą zalewową porastają zarośla wikliny oraz łąki i  pastwiska. Na niektórych odcinakach pozostały tu również fragmenty dawnych lasów łęgowych złożonych z topól i wierzb. Głównym celem powołania ostoi jest występująca tu cenna z europejskiego punktu widzenia awifauna. W Dolinie Środkowej Wisły gniazduje około 50 gatunków ptaków wodno-błotnych. Występują tu co najmniej 23 gatunki ptaków ważne w skali europejskiej. Spośród nich lęgi odbywają tu m.in. mewa czarnogłowa i mewa mała oraz cztery gatunki rybitw m.in. rybitwa białoczelna i rzeczna. Występuje tu również 9 gatunków wpisanych do  Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt m.in. ostrygojad, podgorzałka i  podróżniczek. W okresie zimy występują tu duże koncentracje gągoła i  bielczka. Obszar ma bardzo duże znaczenie jako szlak wędrówkowy dla ptaków migrujących. Spośród roślin cennych w skali Europy rośnie tu  lipiennik Loesela.

GMINY
Płock,
Maciejowice,
Wilga,
Warka,
Gniewoszów,
Kozienice,
Magnuszew,
Sieciechów,
Jabłonna,
Nowy Dwór Mazowiecki,
Czosnów,
Leoncin,
Zakroczym,
Józefów,
Otwock,
Karczew,
Sobienie-Jeziory,
Góra Kalwaria,
Konstancin-Jeziorna,
Bodzanów,
Gąbin,
Mała Wieś,
Słubice,
Słupno,
Wyszogród,
Czerwińsk nad Wisłą,
Brochów,
Iłów,
Młodzieszyn,
Łomianki,
Płock,
Warszawa - Miasto Stołeczne,
Puławy m.,
Dęblin,
Stężyca

Ważne dla Europy gatunki zwierząt (z Zał. II Dyr. siedliskawej i z Zał. I Dyr. Ptasiej, w tym gatunki priorytetowe) oraz Ważne dla Europy gatunki roślin (z Zał. II Dyr. siedliskawej), w tym gatunki priorytetowe::


lipiennik Loesela,
lipiennik Loesela,
lipiennik Loesela,
lipiennik Loesela,
zimorodek
zimorodek
świergotek polny
świergotek polny
rybitwa zwyczajna (rzeczna)
rybitwa zwyczajna (rzeczna)
rybitwa czarna
rybitwa czarna
rybitwa białoczelna
rybitwa białoczelna
podróżniczek
podróżniczek
podgorzałka
podgorzałka
muchołówka mała
muchołówka mała
mewa mała
mewa mała
mewa czarnogłowa
mewa czarnogłowa
kulon
kulon
kiełb białopłetwy
kiełb białopłetwy
jarzębatka
jarzębatka
gąsiorek
gąsiorek
dzięcioł średni
dzięcioł średni
dzięcioł czarny
dzięcioł czarny
derkacz
derkacz
bocian czarny
bocian czarny
błotniak stawowy
błotniak stawowy
bielik
bielik
bączek zwyczajny
bączek zwyczajny