Panel Mieszkańcaemailemail

Złóż reklamację

Szanowni Państwo Urząd Miasta i Gminy Góra Kalwaria informuje, że reklamacje dotyczące nieodebranych odpadów komunalnych należy złożyć w ciągu 24 godzin od dnia wywozu którego dotyczy reklamacja. 

Jeżeli 24 godziny po odbioze wypada w dzień wolny od pracy, reklamacje można złożyć drogą e-mailową lub telefonicznie w następnym dniu roboczym w godzinach pracy Urzędu.

 

Godziny pracy Urzędu:

Poniedziałek 8:00 - 17:00;

Wtorek - Czwartek 8:00 - 16:00;

Piątek 8:00 - 15:00;

 

Reklamacje składane e-mailem powinny zawierać:

  • Adres nieruchomości (miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu);
  • Rodzaj niezrealizowanego wywozu (rodzaj odpadu: segregowane, niesegregowane, szkło, zielone/popiół);
  • Datę niezrealizowanego wywozu;
  • Imię i nazwisko mieszkańca;
  • Kontakt telefoniczy;

 

 

e-mail: reklamacje.odpady@gorakalwaria.pl;

tel: /22/ 727-34-21, /22/ 727-13-76

Reklamacje przesyłane po terminie 24 godzin nie będą realizowane.