Wiadomości

Na skróty

Bądź Eko-logiczny

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

PSZOK od dnia 1 stycznia 2020 r.

PSZOK mieści się przy ul. Skierniewickiej w Górze Kalwarii.

PSZOK czynny jest 6 dni w tygodniu, przez cały rok, oprócz świąt i dni ustawowo wolnych od pracy, w dniach:

a) od poniedziałku do piątku w godzinach od 12:00 – 19:00,

b) w soboty w godzinach od 9:00 do 19:00.